Afdelingsmødet

Hvert år bliver der indkaldt til afdelingsmøde. På afdelingsmødet vil budgettet blive gennemgået. Det er også på afdelingsmødet, der kan tages beslutninger om nye aktiviteter i afdelingen, f.eks. forbedringsarbejder eller vedtagelse om husdyrhold.
I forbindelse med afdelingsmødet, kan der nedsættes en afdelingsbestyrelse.