Beboerdemokrati

Beboerdemokrati er det som hele den almene boligsektor bygger på. Det sikrer dig som lejer, at du har mulighed for at få indflydelse, både i hovedforeningen, men også helt ud i de enkelte afdelinger.

Beboerdemokratiet i en almen boligafdeling er fastlagt i en række love og bekendtgørelser. I afdelingen er afdelingsmødet den øverste myndighed, og for hovedforeningen er det generalforsamlingen, der er den øverste myndighed.