Boligændringer

Som lejer af en almen bolig, har du ret til selv at udføre forandringer samt forbedringer af din lejlighed. Inden du går i gang, skal du søge om tillades hos boligforeningen, til at lave forbedringer/forandringer i din lejlighed. Du vil i denne forbindelse også blive introduceret til råderetsreglerne.