Parabol

Du har principielt ret, til at sætte en parabol eller fjernsynsantenne op, det må dog ikke ske uden forudgående ansøgning til boligforeningen. Derudover er der visse retningslinjer du skal følge f.eks.:
·         Hvis du på anden må har adgang til det ønskede program f.eks. via fællesantenne eller tv-boks, kan der ikke gives tilladelse til opsætning af parabol.
·         Parabolen må ikke være til gene for ejedommen eller andre beboer.