Nyt om Generalforsamling

Med baggrund i regeringens fortsatte forbud mod forsamlinger over 10 personer udsættes boligforeningens generalforsamling foreløbigt indtil videre.
 
Bestyrelsen vil, når regeringen hæver grænsen for forsamlinger til minimum100 personer, hurtigst muligt herefter indkalde til Generalforsamling.
 
Generalforsamlingen vil efter de nuværende udmeldinger sandsynligvis først kunne afvikles primo september bl.a. pga. ferieafvikling, indkaldelsesfrister mm.