Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Ikast Andelsboligforening

Dataansvarlig:
Vi er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om vores medlemmer og kunder. Du kan finde vores kontaktoplysninger nedenfor:

Ikast Andelsboligforening
Skolegade 38
7430 Ikast
Tlf. 97 15 32 20

info@iabf.dk
CVR 34803919

Privatlivspolitik
Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Ikast Andelsboligforening er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysning, kan du gøre dette på info@iabf.dk

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.
For at være medlem/kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr. nummer og yderligere signaturoplysninger. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, cvr. nummer, telefonnummer og yderligere signaturoplysninger. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.
Såfremt du ikke ønsker, at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme evt. indgåede aftaler.
Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du opretter dig som medlem eller bliver boligsøgende.
Vi indsamler og behandler typisk følgende oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på(interesser). I det omfang du selv indtaster informationerne på websitet behandles desuden: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, cpr. nummer, husstandens sammensætning og fritekst. Det vil typisk være ved oprettelse af medlemskab eller aktivering af venteliste.
Disse oplysninger indsamles baseret på samtykke.

Formål med opbevaring af personoplysninger
Personoplysninger om medlemmer/kunder indsamles til følgende formål:
  • Behandling af vores ydelse
  • Administration af din relation til os
  • Videoovervågning – har til formål at forebygge og opklare kriminalitet
Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:
  • Behandling af vores køb
  • Administration af din relation til os
Oplysninger indsamlet på hjemmesiden bruges til at optimere vores service og indhold.
 
Periode for opbevaring - slettepolitik
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Gerneralt slettes oplysninger om medlemmer, kunder, leverandør og samarbejdspartner 5 år efter sidste økonomiske mellemværende.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores formål.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommende kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende lovgivning.
 
Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterer, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor for at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjepartner til at opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger og backup, samt leverandør såsom eBoks og Blue Idea til fremsendelse af informationer. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker, advokater og inkasso.
Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande udenfor EU benyttes Google(til data opsamlet via cookies).
Data om brug af websitet, hvilket annoncer du modtager og evt. klikker på, din geografiske placering, køn og alderssegmentering m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i vores Cookiepolitik. Oplysningerne anvendes til at optimere indholdet til websitet.
 
Privatlivspolitik ifm. Rekruttering
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendt materiale gennemlæst af den relevante medarbejder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet til det ansøgte job.
Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.
Ansøgning og bilag gemmes i op til 6 måneder efter modtagelse.
Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke ved kandidaten.
 
Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark.
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker evt. samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendig i forhold til det formål, vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende lovgivning eller andre forpligtelser.
Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandling af dine persondata.
Du har mulighed for at benytte dig at dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til anden dataansvarlig eller databehandler.
Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige til det formål, som de er indsamlet til.