Hvad betyder A ordning?

Når du flytter ind i en bolig med A-ordning, er den i god og forsvarlig stand ved dit lejemåls begyndelse med ny istandsatte lofter og vægge. Du skal så selv sørge for vedligeholdelse, så længe du bor i denne bolig