Endelig afregning

Der kan gå op til ca. 4 uger fra lejemålet er genudlejet, til du får den endelige afregning. Din andel til istandsættelsen samt eventuelle skyldige beløb bliver herefter trukket fra det indskud, du betalte, i forbindelse med indflytningen.