Handel

Ønsker fraflytter at sælge forskelligt indbo, som f.eks. gulvtæpper, gardiner, hvidevarer m.v., kan dette påføres opsigelsesblanketten under bemærkninger.   

Såfremt der mellem fraflytter og indflytter indgås aftale om handel af anførte effekter, kan der på boligforeningens kontor udleveres en handelsaftale, der udfyldes og underskrives af begge parter.

Handelsaftalen skal afleveres til boligforeningens kontor senest tre hverdagen inden fraflytningssynet.  

Den nuværende lejer/fraflytter indestår for, at nedtage lamper, gardiner, gardinstænger, fjerne gulvtæpper m.v. inden syn, ligesom fraflytter sørger for, at såvel nedtagne som evt. andre effekter i lejemålet ikke står i vejen for håndværkerne ved lejlighedens istandsættelse.

Såfremt dette ikke er bragt i orden inden syn, vil dette blive udført for fraflytters regning.