Opsigelse af lejemål

Opsigelsesvarslet er 3 måneder, og du skal sige op før den 1. i en måned - dvs. vil du sige op pr. 1. august, skal den udfyldte opsigelsesblanket være boligforeningen i hænde senest den 30.april, altså inden den første dag i en måned. Modtager boligforeningen først opsigelsesblanketten den 1. maj, vil de 3 måneder løbe frem til den 1. september. Falder den 1. i en weekend eller på en helligdag, skal opsigelsen være boligforeningen i hænde senest med morgenposten den følgende hverdag.

Opsigelsesvarsel for ungdomsbolig er 6 uger frem - og op til nærmeste 1.

Boligen skal sættes i stand, inden den næste flytter ind. Derfor skal du være flyttet senest 14 dage før opsigelsesdatoen. Opsigelsesvarslet er ufravigeligt, og du hæfter for husleje m.v. i hele opsigelsesperioden. 

Hvis du ønsker at flytte tidligere end de 14 dage før opsigelsesdatoen, vil boligforeningen forsøge at genudleje boligen hurtigst muligt efter lejligheden er istandsat. Hvis det lykkes, hæfter du naturligvis kun for husleje til genudlejningstidspunktet.

Af hensyn til bl.a. afregning af indskudsbeløb gør vi opmærksom på at det er vigtigt at du oplyser din nye adresse ved fraflytning.