Forbrugsregnskaber

I afdelinger hvor der bliver opkrævet A/c vand og varme, vil der i forbindelse med årsafslutningen, blive foretaget fjernaflæsning af målerne i hver enkelt lejlighed. Derefter vil der blive udarbejdet et forbrugsregnskab, der vil blive sendt ud omkring april måned.

På http://brunata.dk/%20 kan du via det login, du fik tilsendt ved indflytning, følge dit forbrug