Husleje

Sidst i hver måned vil der blive sendt et indbetalingskort til brug ved betaling af huslejen. Huslejen forfalder d. 1. i hver måned, sidste rettidige dato for indbetalingen er 3. hverdag i måneden.

Indbetalingskortet kan blive tilmeldt Betalings Service. Huslejen vil efterfølgende blive betalt automatisk. 

Huslejen kan også indbetales på boligforeningens konto.
Danske Bank 3406 - 3406035700 (husk at anføre dit navn som tekst)

Det er også en mulighed, at betale din husleje med MobilePay. Send til mobil nr. 121927 - påfør gerne dit navn som tekst.

Får du ikke betalt din husleje til tiden, vil du modtage en rykkerskrivelse med krav om, at du skal betale inden 14 dage. Med rykkerskrivelsen bliver du samtidig pålagt et rykkergebyr oveni næste måneds husleje.

Får du ikke betalt huslejen indenfor de 14 dage, vil sagen blive overdraget til inkasso.